Loterijopzeggen.nl privacy statement

  1. Loterijopzeggen.nl verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Nederlandse & Europese wet- en regelgeving, en gebruikt de gegevens enkel in het kader van de Dienst.
  2. De Leverancier kan gegevens van het gebruik van de dienst (logins, activiteit, etc.) anoniem en statistisch verwerken om haar dienst te verbeteren en om onderzoek te doen.
  3. Loterij-opzeggen.nl zal geen gegevens aan een derde niet gelieerde organisatie nodig voor de uitvoering van de dienstverlening verkopen of laten inzien.
  4. Er zal worden meegewerkt aan het verstrekken van persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting of een gerechtelijke uitspraak na te komen.
  5. Er wordt verklaart passende technische en organisatorische maatregelen te zullen nemen teneinde haar systemen,
    waaronder haar Website, en daarin verwerkte persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en/of tegen vormen van onrechtmatig gebruik.