KWF

KWF: Koningin Wilhelmina ontving bij haar vijftigjarig jubileum in 1948 een ‘nationaal geschenk’.
Zij besloot de twee miljoen gulden te geven aan de KWF kankerbestrijding
Sinds een aantal jaar is er ook een KWF loterij en een KWF geeft licht actie.
Daarnaast worden er jaarlijks veel KWF donatie acties gehouden

Doelstelling KWF kankerbestrijding
minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor mensen met kanker.

Opzeggen KWF loterij
Je kan ook meedoen aan de KWF loterij:
Wil je de KWF loterij opzeggen?

KWF loterij opzeggen met 100% niet goed geld terug garantie

Proces stappen

Afmelden betalen
Als je op ‘verstuur’ drukt dan kom je in de betaalomgeving.
De opzegbrief wordt na de betaling (Euro 5,75) verstuurd.

Loterij-opzeggen.nl werkzaamheden
Wij controleren of de opzegging is binnengekomen.
Zo niet dan versturen wij de opzegging nog een keer.

uitschrijven bevestiging
Je ontvangt de loterij brief (opzegging bewijs).
De organisatie bevestigt de opzegging binnen 3 weken.

Voor- en achternaam
Straatnaam en huisnummer
Postcode Woonplaats

KWF Kankerbestrijding
Postbus 75508
1070 AM Amsterdam

 

Woonplaats, 11-03-2020

Betreft: opzegging deelname KWF Loterij

 

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zeg ik het automatisch meespelen met jullie loterij per eerstvolgende vervaldatum na dagtekening op.

Naam: Voor- en achternaam
Adres: Straatnaam en huisnummer
Postcode + plaats: Postcode Woonplaats
E-mailadres: E-mailadres voor bevestiging opzegging

De incassomachtiging dient tegelijkertijd te worden beëindigd.

Daarnaast verzoek ik u hierbij tevens, overeenkomstig artikel 17 AVG, over te gaan tot onmiddellijke verwijdering van al mijn persoonsgegevens in de zin van artikel 4(1) AVG, behoudens in de gevallen zoals opgesomd in artikel 17(3) AVG.

Graag zie ik de bevestiging van deze opzegging en de verwijdering van mijn persoonsgegevens tegemoet.

Met vriendelijke groet,


 

Voor- en achternaam

KWF

KWF
Koningin Wilhelmina ontving bij haar vijftigjarig jubileum in 1948 een ‘nationaal geschenk’.
Zij besloot de twee miljoen gulden te geven aan de KWF kankerbestrijding

Doelstelling
minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor mensen met kanker.
Er zijn allerlei leuke KWF donatie acties om geld op te halen voor de stichting
Voorbeelden zijn Aple dehues en de lampionnen ofwel KWF geeft licht actie

Wil je alles weten over de KWF loterij?

Stichting
In maart 1949 werd de Stichting Koningin Wilhelmina Fonds opgericht om dit geld te beheren.
De Vereniging tot Steun aan het Koningin Wilhelmina Fonds op om geld in te zamelen zodat de stichting,
Op 1 juni 2007 zijn de Vereniging en de Stichting gefuseerd tot een organisatie

Fondsen werving
De stichting heeft, verspreid over Nederland, ruim 1600 afdelingen om KWF donatie te stimuleren
Daarnaast organiseren particulieren jaarlijks acties ten bate van KWF Kankerbestrijding.
Enkele bekende acties zijn de Alpe d’HuZes, Ride for the Roses, KWF geeft licht

Hoeveel wordt er aan donaties opgehaald
In 1949 werd ruim 64.000 gulden opgehaald en in 2019 ruim 185 miljoen euro.

 • Er ging 84.3% van de donaties naar de doelstelling
 • Vijftien procent was nodig voor organisatie en fondsenwerving.
 • Een voorbeeld actie is: KWF geeft licht

Alpe d’HuZes actie
Met deze actie is al meer dan 182 miljoen euro opgehaald
Elk jaar beklimmen duizenden mensen de berg Alpe d’Huez.
KWF donatie: Om onmacht om te zetten in kracht en geld in te zamelen voor kankeronderzoek.

KWF geeft licht actie
Op 20 december worden er met elkaar meer dan 40.000 lampionnen verlicht in Madurodam.
Elke lampion brandde voor een dierbare die wordt gemist of die extra steun kan gebruiken.
KWF donatie: Deze donaties dragen bij aan onderzoek, preventie,
een betere kwaliteit van leven voor mensen die ziek zijn geweest en zorg rond de palliatieve levensfase.

KWF loterijkwf loterij
Meespelen doe je bij de KWF Loterij niet voor de prijzen.
KWF kankerbestrijding: Je speelt mee voor iedereen die te maken krijgt met kanker.
Met elk KWF lot maak je altijd 100% kans op een bijdrage aan kankeronderzoek.

Hoe werkt de KWF loterij
Met elk lot draag je bij aan goede zorg voor kankerpatiënten en levens veranderend onderzoek.
Je maakt 4 keer per jaar kans op prachtige prijzen!

KWF lot nummer
Het lot nummer bestaat uit 11 cijfers.
Dit lot wordt ook op je bankafschrift getoond dus je raakt het nooit kwijt

Wanneer zijn de KWF loterij trekkingen
Je maakt elke tweede dinsdag in januari, april, juli en oktober kans op de KWF prijzen.

 • 13 april 2021
 • Daarna op 13 juli 2021
 • Vervolgens op 12 oktober 2021
 • Als laatste 11 januari 2022

KWF loterij uitslag
Winnaars krijgen per e-mail (binnen 2 dagen na de trekking)
of brief (binnen 2 weken na de trekking) persoonlijk bericht over hun prijs.

Vrienden van KWF
KWF heeft ambassadeurs in de vorm van Vrienden van KWF
Zij vertegenwoordigen de KWF en hebben allen een eigen motivatie
Deze mensen zetten zich belangeloos in om KWF te ondersteunen.
Vaak doen ze ook mee aan acties zoals KWF geeft licht

Wat is het loterij motto
Het motto van de KWF loterij is dat elkaar niet verliezen, is de grootste winst.

loterij vergunning
De Kansspelautoriteit verleende aan SNL, waar KWF onderdeel van is,
Een vergunning op 6 december 2016 met het kenmerk 10293.
Deze is geldig van 1 januari 2017 t/m 31 december 2021.

Contact gegevens SNL
Apennijnenweg 16,
5022 DV Tilburg
Telefoon: 013 – 4552825
Mail: informatie@ssnl.nl

Wie bieden de prijzen aan?

 • De prijzen worden aangeboden door sponsoren.
 • Elk lot draagt bij aan levens veranderend kankeronderzoek.
 • Daarnaast vallen alle prijzen gegarandeerd
 • Prijzen zijn niet te ruilen

Win kans
Bij de KWF Loterij valt per trekking op 1 van elke 1500 loten een prijs

Kansspel belasting
De loterij betaalt de kansspelbelasting.

Meest gestelde loterij vragen

loterij vergunning
Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen (SNL) is een samenwerkingsverband tussen

 • De Grote Clubactie,
 • Jantje Beton,
 • Scouting Nederland,
 • De Zonnebloem
 • KWF Kankerbestrijding.

Wat doet de SNL organisatie?
SNL is belangenbehartiger en vergunninghouder van zes loterijen
Sinds 2008 bestaat het samenwerkingsverband Samenwerkende non-profit loterijen.
Afzonderlijk bestaan de loterijen al veel langer.

Wat kost een lot
Een lot kost €9 per trekking.
Loten koop je makkelijk online via de website.

Minimum leeftijd
Meespelen kan alleen als je 18 jaar of ouder bent.
Je kunt één keer of automatisch elke trekking meespelen.

Hoe werkt de KWF loterij?
Elk lotnummer bestaat uit 11 cijfers.
Het lotnummer is opgebouwd uit

 • Het relatienummer (8 cijfers lang)
 • Een volgnummer (3 cijfers).

Wie verricht de trekking?
De Loterij maakt gebruik van een computer om de trekking uit te voeren.

Wat kan ik winnen?
Je kan verschillende prijzen winnen.
De prijzen worden beschikbaar gesteld door sponsoren.
Hierdoor gaat het grootste gedeelte van de loterij opbrengst naar het kanker onderzoek

Hoe kan ik meespelen
Je kunt direct op de website www kwf nl meespelen.
Je betaalt middels het afgeven van een automatische afschrijving.

Wil je de loterij vergelijken met andere loterijen

Adres
Postbus 75508
1070 AM Amsterdam

Delflandlaan 17
1062 EA Amsterdam

Klantenservice
De klantenservice van KWF is regelmatig niet goed te bereiken.
Maak gebruik van de loterijopzeggen.nl loterij opzegservice.

Contact KWF loterij
Heb je alle gegevens bij de hand om het stoppen van je deelname direct goed te regelen?

 • Adresgegevens
 • De bankrekening waarvan de incasso wordt geïnd.

kwf

KWF loterij uitslag
Winnaars krijgen per e-mail (binnen 2 dagen na de trekking)
of brief (binnen 2 weken na de trekking) persoonlijk bericht over hun prijs.

Contact gegevens SNL
Apennijnenweg 16,
5022 DV Tilburg
Telefoon: 013 – 4552825
Mail: informatie@ssnl.nl
loterij win kans
Bij de KWF Loterij valt per trekking op 1 van elke 1500 loten een prijs

Meest gestelde loterij vragen

Wil je de loterij vergelijken met andere loterijen

Contact 
Heb je alle gegevens bij de hand om het stoppen van je deelname direct goed te regelen?

 • Adresgegevens
 • De bankrekening waarvan de incasso wordt geïnd.

Loterij Nieuws

loterij opzeggen
Je kunt via verschillende kanalen opzeggen:

 • telefoon: Bellen met de ledenservice
 • Online loterij opzeggen. Zoek op de KWF loterij.nl waar je kan opzeggen
 • loterij post: Stuur een brief naar het post adres
  Let op: het advies is wel dit aangetekend te verzenden
 • loterij opzegservice: Digitaal en aangetekend de KWF opzeggen

opzegtermijn & voorwaarden
je kunt je abonnement op de loterij op elk moment opzeggen.
KWF zal je opzegging zo snel mogelijk verwerken.
Wil je weten welke voorwaarden er worden gehanteerd?
Dan is het handig om even het deelnemersreglement door door te nemen.

Wat kan je besparen als je de loterij opzegt?
Als je een jaar automatisch meespeelt met één lot per week,
Dan kun je €36 per jaar besparen.

online opzeggen
Zeg je je loterij abonnement liever online op?
Ook dat kan. Vul het opzegformulier in.

Klimaat is de winnaar bij loterij-opzeggen.nl
Wist je dat met uw KWF loterij opzegging het klimaat wint.
Het loterij opzegging proces is 100% digitaal en elke 50 bankgiro loterij opzeggingen wordt een boom gepland.

loten kopen Bronnen:
De volgende bronnen zijn geraadpleegd

KWF donatie

Meest gestelde KWF loterij vragen

Hoeveel kost het om digitaal en aangetekend te verzenden?

Voor de KWF loterij opzegbrief betaal je 35% minder dan bij Post NL (5,75). Drie voordelen:

 • CO2 neutraal: Er hoeft niemand meer te rijden om de post te verzorgen.
 • CO2 bespaar bonus: Voor iedere 50 opzeggingen planten wij een boom
 • Service: Opent de KWF loterij de mail niet? Dan verzenden wij nog een mail!

Hoe zet je een handtekening op een KWF loterij opzegging?

Wil je de KWF loterij digitaal opzeggen? Dat kan door met je muis een elektronische handtekening te zetten.

Is een elektronische handtekening rechtsgeldig?

De Europese wetteksten schrijven voor dat een elektronische handtekening gelijkwaardig is aan een handtekening.