Wie houdt er toezicht op de Nederlandse loterijen? 

Welke loterijen zijn er in Nederland

Er zijn ongeveer 11 grote loterijen in Nederland.
Je kan ook eenmalige loterij organiseren en hier een loterij vergunning voor een dag voor aanvragen.

Waarom is een wettelijk loterij kader noodzakelijk
In Nederland gaat er veel geld om in de loterijen markt.
De loterijen markt is een miljarden markt.
Met een loterij trekking die gemiddeld niet meer dan 50% uitkeert zijn er veel potentiële loterij organisatoren die een eigen loterij willen beginnen.
De Nederlandse staat wil niet dat er zomaar loterijen worden opgezet.
Bovendien zijn veel loterijen zijn vaak verslaving gevoelig terwijl de kans op het winnen van een loterij erg klein is.
De overheid stelt dan ook dat de loterij markt moet worden gereguleerd.

Wat is het wettelijk loterij kader

In Nederland worden kansspelen gereguleerd door de Wet op de kansspelen.
Hierin is onder meer bepaald dat niet iedereen kansspelen mag organiseren.
In veel gevallen is een vergunning nodig, met als voorwaarde dat minimaal 50% van de opbrengst aan goede doelen wordt gegeven.

Wie houdt er toezicht op de Nederlandse loterijen markt

De Kans Spel Autoriteit is op 1 april 2012 opgericht als Nederlands zelfstandig bestuursorgaan.
De kansspel autoriteit heeft een eigen rechtspersoonlijkheid. De taken zijn:

 • reguleren van het kansspel aanbod door het verlenen van vergunningen
 • houden van toezicht op de vergunninghouders
 • het bestrijden van illegale kansspelen
 • het beschermen van consumenten tegen kansspel verslaving

Als toezichthouder op de markt voor de kansspelen heeft de Kansspelautoriteit drie doelstellingen (publieke doelen).
Dit zijn de doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid.

Wat zijn de taken van de kans spel autoriteit

Als toezichthouder op de markt voor de kansspelen heeft de Kansspelautoriteit drie doelstellingen (publieke doelen).
Dit zijn de doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid.

 • De loterij speler beschermen: aanbieders van loterijen moeten spelers tijdig en goed informeren over de aangeboden loterij en de voorwaarden zoals
 1. Loterij trekkingen: Zoals de staatsloterij trekking en trekking postcode loterij
 2. Bekend maken van de loterij uitslag: Zoals de bankgiroloterij uitslag en de staatsloterij uitslagen
 3. De loterij voorwaarden: welke rechten heb je en hoe makkelijk kan je de postcodeloterij opzeggen
 4. De loterij abonnement duur
 5. De loterij prijzen
 6. Risico’s van verslaving
 • Voorkomen van loterij verslaving: De Kansspelautoriteit ziet erop toe dat aanbieders van kansspelen de juiste maatregelen treffen om kansspelverslaving te voorkomen. Dat is een voorwaarde die in hun vergunning staat: aanbieders van kansspelen hebben een zorgplicht.
 • Bestrijden van het organiseren van illegale loterijen: De Kansspelautoriteit ziet erop toe dat deelnemers aan kansspelen verzekerd zijn van een eerlijk spel in een veilige omgeving. Dat doet de Kansspelautoriteit enerzijds door illegale kansspelen te bestrijden en anderzijds door toezicht te houden op legale aanbieders van kansspelen. 

Hoe wordt het loterij toezicht gefinancierd
De Kansspelautoriteit legt de houders van een vergunning voor het aanbieden van kansspelen een kansspelheffing op. Met de opbrengst hiervan wordt de Kansspelautoriteit gefinancierd.