Wat is een loterij precies? 

Een loterij is een kansspel waarbij de deelnemers loten kopen.
Aan elk lot is een cijfer, postcode, bankrekening nummer of een lettercombinatie verbonden.
De opbrengst van de loten verkoop wordt voor een deel gebruikt voor het uitkeren van prijzen.
Deze prijzen worden door middel van een trekking op basis van toevalsfactoren verdeeld onder de deelnemers.
Veel loterijen keNnen een jackpot omdat dit een grote aantrekkingskracht heeft op deelnemers om mee te doen.
De grote van de prijs wint het dan ook van de kleine kans die je hebt om de prijs te winnen.

Wat is het wettelijk loterij kader

In Nederland worden kansspelen gereguleerd door de Wet op de kansspelen.

Hierin is onder meer bepaald dat niet iedereen kansspelen mag organiseren.
In veel gevallen is een vergunning nodig.
Er is een minimale voorwaarde dat minimaal 50% van de opbrengst aan goede doelen wordt gegeven.

Wat is een goed doel?

Een goed doel is een zaak van algemeen belang waar men geld of goederen aan kan geven.
Ook kan men als vrijwilliger tijd besteden aan werkzaamheden ten behoeve van een goed doel.
De meeste goededoelen-organisaties hebben de structuur van een stichting.
Het kan ook gaan om een vereniging of om een kerkgenootschap.

Het totale aantal goede doelen in Nederland is onbekend.

Rond de 120 landelijk werkende goede doelen zijn aangesloten bij de brancheorganisatie Vereniging van Fondsenwervende Instellingen.
De organisatie van landelijke goede doelen.
Al deze organisaties zijn in het bezit van het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving.
Volgens de Branche vereniging zijn er bij de Nederlandse belastingdienst ongeveer 20.000 goede doelen zijn geregistreerd.