Toto opzeggen

TOTO

Bespaar maandelijks geld. Zeg nu de TOTO op! Net als duizenden andere Nederlanders. De TOTO stoppen wordt digitaal verzorgd. Je wordt daarna door de TOTO afgemeld en uitgeschreven.

Wat zijn de TOTO opzeggen stappen

  1. Als je op ‘verstuur mijn TOTO opzegging’ hebt gedrukt komt u in de betaalomgeving.
  2. De toto opzegbrief wordt na de betaling (euro 8,95) aangetekend en digitaal verstuurd.
  3. Wij controleren of de voetbal TOTO opzegging is binnengekomen.
  4. Zo niet dan versturen wij de TOTO opzegging brief nog een keer.
  5. U ontvangt ook de verstuurde toto opzegging brief. Dit is tevens uw TOTO opzegging bewijs.
  6. De TOTO zal u binnen 3 weken een TOTO opzegging bevestiging sturen

Voor- en achternaam
Straatnaam en huisnummer
Postcode Woonplaats

Nederlandse Loterij Organisatie
Postbus 3074
2280 GB Rijswijk

 

Woonplaats, 11-03-2020

Betreft: opzegging deelname Nationale sport totalisator

 

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zeg ik het automatisch meespelen met jullie loterij per eerstvolgende vervaldatum na dagtekening op.

Naam: Voor- en achternaam
Adres: Straatnaam en huisnummer
Postcode + plaats: Postcode Woonplaats
Rekeningnummer: Bankrekening waarop incasso plaatsvindt
E-mailadres: E-mailadres voor bevestiging opzegging

De incassomachtiging dient tegelijkertijd te worden beëindigd.

Daarnaast verzoek ik u hierbij tevens, overeenkomstig artikel 17 AVG, over te gaan tot onmiddellijke verwijdering van al mijn persoonsgegevens in de zin van artikel 4(1) AVG, behoudens in de gevallen zoals opgesomd in artikel 17(3) AVG.

Graag zie ik de bevestiging van deze opzegging en de verwijdering van mijn persoonsgegevens tegemoet.

Met vriendelijke groet,


 

Voor- en achternaam

Hoe kan ik het TOTO opzeggen?

Heb je deze de TOTO uitslagen bekeken en niets gewonnen? Wil je van de TOTO af? Bij Loterij-opzeggen.nl wordt het opzeggen van je TOTO abonnement online geserviced. Het enige dat je hoeft te doen is je toto gegevens in te vullen in de TOTO voorbeeld opzegbrief. De aangetekende online toto opzegging wordt gemaild naar de loterij. Wil je een gratis TOTO opzegbrief downloaden bekijk dan onze blog. Ervaring leert dat het aangetekend versturen voor een schriftelijke TOTO opzegging verstandig is.

Wist je dat met uw Toto opzegging het klimaat wint. Het loterij opzegging proces is 100% digitaal en elke 50 bankgiro loterij opzeggingen wordt een boom gepland.

Heb je vragen over het opzeggen van de toto? Bekijk de meest gestelde toto vragen of neem contact met ons op.

Veel gestelde TOTO vragen

Hoeveel kost het om een TOTO opzegbrief digitaal en aangetekend te verzenden?

Voor het verzenden van een aangetekende staatsloterij opzegbrief betaal je hetzelfde als bij Post NL (8,95) voor aangetekend versturen. Met drie extra voordelen:

  • CO2 neutraal: Er hoeft niemand meer te rijden om de post te verzorgen.
  • CO2 bespaar bonus: Voor iedere 50 opzeggingen planten wij een boom.
  • Extra loterij opzeg service: Als de toto de mail vergeet te openen dan verzenden wij direct een nieuwe lotto opzegbrief.

Hoe onderteken ik mijn TOTO digitale opzegging brief?

Als je gebruik maakt van onze digitale toto verzendservice, dan is het noodzakelijk dat u uw Toto opzeg brief online kan ondertekenen door het zetten van een elektronische handtekening.

Is een elektronische handtekening rechtsgeldig op de TOTO opzegbrief?

In de Europese wettelijke context is een elektronische handtekening gelijkwaardig aan een handgeschreven handtekening. De rechtsgeldigheid van een handtekening kan dan ook niet betwist worden door de TOTO loterij omdat deze in elektronische vorm is opgemaakt.