Together we build a greener future

Together we build a greener future

CO2 uitstoot bestrijding

Loterij-opzeggen.nl bomen planten: Voor de C02 uitstoot die loterijopzeggen.nl veroorzaakt worden bomen geplant om de uitstoot te compenseren

loterij-opzeggen.nl boom planten:
Bos van Palotas
Het Palotas-bos wortelt in de Creuse tussen de gemeenten Saint Dizier Leyrenne en Chatelus le Marcheix.
Je vindt er een bijzonder wilde plek, vol verrassingen en een bron van rust.
Hier zie je dat eiken, douglas-sparren, kastanjebomen en
andere dennenbomen de komende decennia majestueuze bossen zullen vormen

Bos van Kerautret
Het bos van Kerautret ligt in Le Golo, een paar kilometer van Plouray en de bekkens van de Ellé en de Aër.
Aan de samenvloeiing van Plouray, Langonnet, Saint-Tugdual, Priziac en Le Croisty staat het bos van Kerautret.
Jonge Sitkasparretjes, vergezeld door Douglas, sparren, Thuja en berk zijn pas aangeplant en fleuren nu op in deze leefruimte.

De verwachte CO2 besparing
In 2021 is de verwachte CO2 besparing: 13,5 ton CO2 uitstoot

Hieronder worden de bomen weergegeven die zijn aangekocht doordat je de loterij bij ons hebt opgezegd.

Onnodige CO2 uitstoot voorkomen
Heb je via ons opgezegd dan zijn de volgende CO2 uitstoot verhogende werkzaamheden niet verricht:

 1. De loterijopzegging uitprinten en wegbrengen naar de brievenbus
 2. De post haalt de brief op bij de brievenbus
 3. De post soorteer werkzaamheden
 4. De postbode die de loterijopzegging af levert bij de loterij

CO2 uitstoot wat zijn de feiten

Hoe hard stijgt de temperatuur in de wereld!

 • Veeteelt, ontbossing & fossiele brandstoffen zorgen voor de uitstoot van broeikasgassen.
 • De klimaatwetenschappers zijn het erover eens dat de broeikasgassen dominante invloed hebben op het klimaat.
 • De vijf warmste jaren die ooit gemeten zijn, vielen allemaal na 2010.

Wat zijn de gevolgen van de opwarming?

 • De stijgende temperatuur zorgt voor droogte, stormen en mislukte oogsten.
  • Gevolg is een gebrek aan zoet water, extreme hitte en steeds heviger bosbranden.
 • De zeespiegel stijgt
  • 10% van de wereldbevolking woont in kustgebieden. 75% van de grote steden ligt aan de kust ligt.

Waarom zijn bossen zo belangrijk om de temperatuur stijging tegen te gaan?

 • De bossen zorgen voor de grootste compensatie van CO2 uit de atmosfeer.
 • De CO2 wordt opgeslagen in het hout.
 • Ongeveer 70 procent van de totale wereldwijde opname van CO2 door bossen vindt plaats in de tropen.

Wat zijn de ontwikkelingen op bos gebieden?

 • Tussen 2010 en 2015 is er wereldwijd per jaar zo’n 6,5 miljoen hectare bos gekapt.
 • Er komt jaarlijks ook weer zo’n 3,3 miljoen hectare bos bij door aanplanting in met name China
 • Daarmee is het wereldwijde nettoverlies aan bos gedurende deze periode nog maar 3,3 miljoen hectare per jaar.
 • In de periode 1990-2000 betrof het nettoverlies nog 7,3 miljoen hectare per jaar.

We zijn dus op de goede weg. Maar sinds 1990 is een bos ter grootte van Zuid-Afrika gekapt

Hoe werkt CO2 compensatie door het aanplanten van bomen?

 • Het aanplanten van meer bomen.
 • Wanneer een jonge boom groeit, slaat hij CO2-uitstoot op in zijn hout.
 • Een enkele boom neemt in dertig jaar tijd ongeveer 0,3 tot 0,8 ton CO2 op
 • Op een gegeven moment wordt een boom volwassen en neemt hij niet meer CO2 op dan hij uitstoot.
  • Als het zover is, wordt hij gekapt en maakt hij plaats voor een nieuwe boom.

Hoeveel bomen moeten er gepland worden om de klimaatverandering tegen te gaan?

 • Onderzoekers aan de technische universiteit in Zürich zeggen dat er 1 miljard hectare bos bij moet worden geplant
  • Een gebied ter grootte van de Verenigde Staten.
  • Na analyse van 80.000 satellietfoto’s concluderen ze dat het haalbaar is.

Over ons

 

Nederlandse loterij bronnen:

De volgende bron is geraadpleegd
Wipikedia & loterij blogspot