Postcodeloterij uitslag

postcode loterij

De postcodeloterij uitslag van de maandelijkse postcodeloterij trekking worden op de 8e van de maand bekend gemaakt.
Er worden naast 12 postcode maandtrekkingen 2 extra trekkingen gehouden. De 13 en 14 postcode trekking. De postcode trekking wordt vaak een of twee dagen later gecommuniceerd.

Hoe werkt de postcode trekking?

De unieke combinatie cijfers en letters van uw postcode met een volgnummer van drie cijfers is uw persoonlijk postcode lotnummer. Heeft u de postcode bij de hand? Vergelijk die met in de postcodeloterij winnaar link die hieronder wordt weergegeven

Postcode loterij juli uitslag

Heeft u weer niet gewonnen? Dat is niet vreemd dat overkomt duizenden mensen. Er wordt maar 25% aan prijzengeld uitgekeerd. Zeg net als vele anderen op. Dan kan eenvoudig en snel via de postcodeloterij opzegbrief

Postcode Loterij opzeggen met 100% niet goed geld terug garantie

Wat zijn de Postcodeloterij opzeggen stappen

  1. Als je op ‘verstuur mijn opzegging’ hebt gedrukt komt u in de betaalomgeving.
  2. De postcode loterij opzegbrief wordt na de betaling (Euro 8,95) aangetekend en digitaal verstuurd.
  3. Wij controleren of de nationale postcode loterij opzegging is binnengekomen.
  4. Zo niet dan versturen wij de postcode loterij opzeggingsbrief nog een keer.
  5. U ontvangt ook de verstuurde postcode loterij brief. Dit is tevens uw opzegging bewijs.
  6. De postcode loterij zal u binnen 3 weken een opzegging bevestiging sturen

Voor- en achternaam
Straatnaam en huisnummer
Postcode Woonplaats

Nationale Postcode Loterij
Beethovenstraat 200
1077 JZ AMSTERDAM

 

Woonplaats, 11-03-2020

Betreft: opzegging deelname Postcode Loterij

 

Geachte heer/mevrouw,

Ik wil mijn deelname aan de Postcode Loterij met onderstaande gegevens opzeggen.

Naam: Voor- en achternaam
Adres: Straatnaam en huisnummer
Postcode + plaats: Postcode Woonplaats
Rekeningnummer: Bankrekening waarop incasso plaatsvindt
E-mailadres: E-mailadres voor bevestiging opzegging
Lotnummer(s): Alle loten

De incassomachtiging dient tegelijkertijd te worden beëindigd.

Daarnaast verzoek ik u hierbij tevens, overeenkomstig artikel 17 AVG, over te gaan tot onmiddellijke verwijdering van al mijn persoonsgegevens in de zin van artikel 4(1) AVG, behoudens in de gevallen zoals opgesomd in artikel 17(3) AVG.

Graag zie ik de bevestiging van deze opzegging en de verwijdering van mijn persoonsgegevens tegemoet.

Met vriendelijke groet,


 

Voor- en achternaam

Postcodeloterij opzeggen

Postcode loterij trekking

Net als bij de bankgiro en de staatsloterij is er een postcodeloterij trekking worden de loten zowel online als bij de primera. Elke maand wordt bij de postcode loterij een notaris gevraagd om de postcode trekking uit te voeren en daarmee de postcode uitslagen vast te stellen.

Postcode trekking maand overzicht                                                                                                                         

postcode trekking januarivr 07-02-2020za 08-02-2020
postcode trekking Februarivr. 06-03-2020zo 08-03-2020
postcode trekking Maartdi 07-04-2020wo 08-04-2020
postcode trekking Aprildo. 07-05-2020vr 08-05-2020
postcode trekking Meivr. 05-06-202ma 08-06-2020
postcode trekking Junidi. 07-07-2020wo 08-07-2020
postcode trekking Julivr 07-08-2020za 08-08-2020
postcode trekking Augustusma 07-09-2020di 08-09-2020
postcode trekking Septemberwo 07-10-2020do 08-10-2020
postcode trekking Oktobervr 06-11-2020zo 08-11-2020
postcode trekking Novemberma 07-12-2020di 08-12-2020
postcode trekking Decembervr 01-01-2021vr 01-01-2021
postcode trekking 13e trekkingdi. 07-07-2020wo 08-07-2020
postcode trekking 14e trekkingdi 29-12-2020vr 01-01-2021

Postcode loterij uitslagen 2020

Postcode loterij uitslagen 2019

Dit waren de op de postcode gebaseerde postcode loterij uitslagen. Zodra er meer postcode trekkingen zijn dan zullen wij deze toevoegen.

Hoe werkt de postcodeloterij

postcode loterij opzeggen hoe werkt ditDe postcodeloterij uitslag van de maandelijkse postcodeloterij trekking van de postcode loterij worden meestal op de 8e van de maand bekend gemaakt aan de hand van uw postcode. De unieke combinatie cijfers en letters van uw postcode met een volgnummer van drie cijfers is uw persoonlijk postcode lotnummer. Bijvoorbeeld 1244CD001. Stel u heeft postcode loten gekocht bij de primera. Het enige wat u nu hoeft te doen is uw postcode zoeken en die vergelijken in de postcode zoeken omgeving van de postcodeloterij. Er worden naast 12 postcode maandtrekkingen 2 extra trekkingen gehouden. De 13 en 14 postcode trekking. De postcode trekking wordt vaak een of twee dagen later gecommuniceerd.

Postcode straatprijs

de Postcode Straat prijs. Alle deelnemers in de straat met een lot doen mee en winnen een prijs van € 12.500,- per lot. Heeft u de Straatprijs verdubbelaar ingezet dan is uw postcode prijs 25.000 euro. Onder alle postcode prijs winnaars wordt 1 BMW verloot per winnende postcode.

Postcode kanjer prijs

De Postcode Kanjer van € 54,7 miljoen valt op 1 januari 2020, de hoogste Postcode Kanjer ooit! Elk jaar zijn er 12 maandelijkse trekkingen en 2 extra trekkingen. Elke deelnemer aan de Postcode Loterij spaart automatisch Kanjerpunten. Per trekking ontvangt u 10 Kanjerpunten per lot. Hoe meer Kanjerpunten u verzamelt, hoe hoger het te winnen bedrag. Wanneer de Postcode Kanjer valt, wordt de prijs verdeeld over de winnende wijkcode (4 cijfers) en winnaars met de hele postcode (4 cijfers en 2 letters). Helaas verlies je de kanjer punten als je stopt

Postcode miljoenen jacht

In augustus start een nieuw seizoen Postcode Loterij Miljoenenjacht op de televisie. Tijdens het postcode finalespel speelt u als deelnemer, met uw eigen koffer, live mee vanuit uw woonkamer. Als u de postcode miljonen jacht thuiswinnaar bent dan is de postcode prijs hetzelfde als de finalist in de studio. Dit zelfde bedrag wordt ook verdeeld onder alle meespelende loten in de winnende postcode. Uw buren winnen dan ook mee.

alle winnaars worden per mail of telefonisch geinformeerd dat ze een postcodeloterij prijs hebben gewonnen

Doe maar lekker vegatarisch

Vaker een dagje geen vlees eten is beter voor mens, dier en milieu. Daarom hebben Albert Heijn, Unilever en de Postcode Loterij in 2019 voor de zesde keer de actie doe maar lekker vegatarisch opgezet. De doelstelling is om Nederland bewuster te laten eten. Er is een specifieke cadeau kaart en u kunt kiezen uit tien favoriete postcode loterij maaltijden. Meer informatie vindt u op de pagina doe maar lekker vegatarisch nl.

Fashion cheque actie

Door de corona ontwikkelingen heeft de postcode loterij besloten om eenmalig een fashion cheque actie te starten. Voor ruim 17 miljoen is er aan fashion cheque prijzen uitgekeerd. Deze kunnen worden ingewisseld bij winkels die zwaar zijn getroffen door de corona ontwikkelingen

Postcode loterij ambassadeurs

De postcodeloterij werkt met veel bekende nederlanders als internationaal bekende mensen als ambassaseurs. Zo zijn bill clinton, george clooney, tony blair, leonardo dicaprio en roger federer ambassadeur. In het programma koffietijd wordt er altijd veel aandacht besteed aan de postcode loterij. Hier komen de nederlandse ambassadeurs ook regelmatig langs. Dit zijn bijvoorbeeld nicolette van dam, ruud gullit, martijn krabbe en caroline tensen

Postcode uitkering percentage

Ten minste 50% van de omzet moet naar goede doelen toe gaan. Dit jaar is dat ruim 376 miljoen euro. Daarnaast gaat nog ongeveer 25% op aan kosten. Dit betekent dat er nog 25% over blijft voor de postcode prijzen.

Postcode loterij en goede doelen:

De Postcode Loterij steunt goede doelen die werken aan een rechtvaardige en groene wereld. Er worden met de loterij fondsen geworven voor goede doelen. Aan deze goede doelen wordt ook bekendheid gegeven door het organiseren van een loterij. Sinds de oprichting heeft de Postcode Loterij goede doelen gesteund. In 1990 waren dat er 3: Novib, Vluchtelingen Werk, Natuurmonumenten. Nu zijn het 105 goede doelen.Hier gaat dit jaar ongeveer 376 miljoen naar toe. Hieronder worden enkele goede doelen opgenoemd.

  • Aap, Natuurmonumenten, vogelbescherming, wnf, dierenbescherming, save the children, oxfam novib, unicef, voedselbank, greenpeace, johan cruyff, war child

De Postcode Loterij Buurt-Ton

Elke zaterdag maakt de Postcode Loterij de winnaars bekend van de Buurt-Ton. Dat is een prijs van €100.000,- die gegarandeerd elke week valt. Deelnemers die samen de Buurt-Ton winnen, delen deze prijs. Met hoe meer loten je meespeelt, des te groter het aandeel in de Buurt-Ton. Winnaars van de Buurt-Ton ontvangen persoonlijk bericht (Gaston en consorten komen langs)

De PostcodeStraatprijs

Als deelnemer van de Postcode Loterij maak je elke zondag kans op de PostcodeStraatprijs. Deze bestaat uit cheques van € 12.500,- of € 25.000,- per lot en een gloednieuwe BMW. Elke zondag opnieuw, als 25 jaar lang, gegarandeerd. Alle deelnemers van de winnende postcode ontvangen € 12.500,- per lot, tenzij je meespeelt met de StaatprijsVerdubbelaar, dan krijg je het dubbele, € 25.000,- per lot.

Opzegvoorwaarden Postcode Loterij

Het lotnummer wordt bij de afschrijving van de inleg vermeld op het rekeningafschrift van het bankrekeningnummer waarvan de inleg voor deelname aan de Nationale Postcode Loterij wordt afgeschreven. Dit rekeningafschrift geldt als bewijs van deelname en betaling aan de Nationale Postcode Loterij, tenzij de afschrijving van de inleg ten behoeve van een trekking is teruggeboekt.

Gehele of gedeeltelijke beëindiging van deelname aangegaan tot wederopzegging kan door deelnemer op elk van de volgende wijzen plaatsvinden: schriftelijk, telefonisch of via de website. Een schriftelijke beëindiging van de deelname dient ondertekend te worden door de deelnemer en voorzien te zijn van diens voor- en achternaam en lotnummer(s) teneinde de beëindiging te kunnen verwerken. Het opzegtermijn bedraagt – afhankelijk van het moment van opzegging –  maximaal één maand. Indien de opzegging wordt gedaan als het incassoproces voor de eerstvolgende trekking(en) in gang is gezet of de incasso al heeft plaatsgevonden, zal aan die eerstvolgende trekking(en) alsnog worden deelgenomen.

De deelnemer ontvangt een bevestiging van de beëindiging. Met de (gehele of gedeeltelijke) beëindiging van de deelname eindigt ook (geheel of gedeeltelijk) de door de deelnemer verstrekte machtiging om de maandelijkse inleg automatisch van zijn bankrekeningnummer af te schrijven.

Historie Postcode Loterij

De Postcode Loterij, Vrienden Loterij en Bankgiro Loterij worden door de stichting aandelen nationale goede doelen loterijen bestuurd. Zij delen alle diensten met uitzondering van de werving teams.

Op 20 december 1989 is de Postcode Loterij gestart. Toen gingen meer dan 100.000 basisschoolleerlingen de deuren langs om Postcode Loten te verkopen voor het goede doel. De gehele opbrengst van deze allereerste trekking van de Postcode Loterij gaat naar de stichting Vluchtelingen Werk. De rest is geschiedenis.

Hoeveel mensen werken er bij de postcode loterij

Er werken bij de stichting nationale goede doelen loterij 423 Full-time medewerkers.

Financiële cijfers van de Nationale Postcode Loterij

Onderstaand de financiële informatie voor de Postcode Loterij organisatie waaronder de Postcode Loterij

Totale markt voor loterijen in Nederland: 2,53 miljard in 2017.
Postcode Loterij omzet: 741 miljoen in 2018 met 2,9 miljoen loten. De organisatie maakt een miljard omzet met 4,2 miljoen deelnemers.
Postcode Loterij prijzengeld: Er is uitgekeerd: 402 miljoen.

Postcode loterij in het buitenland: er worden in 5 landen loterijen georganiseerd. Dit zijn Engeland, Zweden, Noorwegen, Duitsland, Nederland. De omzet is gegroeid tot 1,5 miljard euro.
Organisator postcode loterijen: Nova media organiseert de loterijen.

Veelgestelde Postcode loterij vragen

Hoeveel kost het om een postcode loterij opzegbrief aangetekend te verzenden?

Voor het verzenden van een aangetekende postcode loterij opzegbrief betaal je exact hetzelfde als bij Post NL. Met drie extra voordelen:

  • CO2 neutraal: Er hoeft niemand meer te rijden om de post te verzorgen.
  • Klimaat bestrijding: Voor iedere 50 opzeggingen planten wij een boom.
  • Extra opzeg service: Als de postcode loterij de opzeg mail niet heeft geopend dan wordt de nationale postcode loterij opzegbrief opnieuw verstuurd!

Hoe onderteken ik mijn postcode loterij opzegbrief?

maak je gebruik van onze digitale postcode loterij opzegbrief verzendservice. Dan is het noodzakelijk dat u uw opzeg brief online kan ondertekenen door middel van een elektronische handtekening.

Is een elektronische handtekening op een postcode opzegbrief rechtsgeldig?

In de Europese wettelijke context is een elektronische handtekening gelijkwaardig aan een handgeschreven handtekening. De rechtsgeldigheid van een handtekening kan dan ook niet betwist worden door de postcode loterij omdat deze in elektronische vorm is opgemaakt.