Postcodeloterij uitslag

Postcodeloterij hoofdprijs maart 2021

 • Kanjerprijs € 10 miljoen postcodedeel    2802 LG
 • Kanjerprijs € 10 miljoen wijkcodedeel     2802
 • SuperPostcodeprijs € 1 miljoen               1531 VD

Laatste postcodeloterij uitslagen 2021

20 maart 20211441 WN250.000
21 maart 2021

3524 DK straatprijs

3524 DK 001

25.000

BMW

22 maart 20212135 HA1.000
23 maart 20217608 LJ1.000
24 maart 20216606 KA1.000
25 maart 20213951 VC1.000
26 maart 20219501 KJ1.000
27 maart 20215914 PZ250.000

Alle prijzen volgen uit de maandelijkse trekking. De Straatprijs van € 25.000,- per lot inclusief de straatprijsverdubbelaar. De winnende postcode wint € 25.000,- per lot en daarnaast wint 1 lot ook nog een BMW. De SuperPostcodePrijs van 1 miljoen en de PostcodeWeekPrijs van € 250.000,- worden verdeeld op basis van het aantal winnende loten in een postcode. De Postcode Dagprijs van € 1.000,- wordt elke werkdag bekend gemaakt. Postcodeloterij-uitslagen en uitbetaling van prijzen onder voorbehoud van (type)fouten en geldige deelname. Prijzenschema onder voorbehoud van wijzigingen.

Meest gestelde postcodeloterij vragen

Postcodeprijs: Bekijk voor de kleinere prijzen zoals bijvoorbeeld een return to sender plaid of een plant naar keuze op de postcodeloterij prijzen link

Let op: Bron:  Postcodeloterij. Het loterijplatform loterij-opzeggen.nl heeft geen enkele relatie met de postcodeloterij. De postcodeloterij en loterij-opzeggen.nl zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onvolledige en/of onjuiste informatie en/of trekkingsuitslagen afkomstig van de website loterijopzeggen.nl.

Wil je opzeggen? Vul dan het formulier in en de postcodeloterij wordt digitaal en aangetekend opgezegd

Postcode Loterij opzeggen met 100% niet goed geld terug garantie

Postcodeloterij opzeggen stappen 

 1. Druk op ‘verstuur mijn opzegging’, dan kom je in de betaalomgeving (5,75).
 2. De Postcodeloterij opzegbrief wordt aangetekend verstuurd.
 3. Wij controleren of de Postcodeloterij opzegging is binnengekomen.
 4. Zo niet dan versturen wij de Postcodeloterij brief nog een keer.
 5. Je ontvangt de verstuurde Postcode loterij opzegging. Dit is je bewijs.
 6. De  Postcodeloterij zal binnen 3 weken een opzegging bevestiging sturen.

Voor- en achternaam
Straatnaam en huisnummer
Postcode Woonplaats

Nationale Postcode Loterij
Beethovenstraat 200
1077 JZ AMSTERDAM

 

Woonplaats, 11-03-2020

Betreft: opzegging deelname Postcode Loterij

 

Geachte heer/mevrouw,

Ik wil mijn deelname aan de Postcode Loterij met onderstaande gegevens opzeggen.

Naam: Voor- en achternaam
Adres: Straatnaam en huisnummer
Postcode + plaats: Postcode Woonplaats
Rekeningnummer: Bankrekening waarop incasso plaatsvindt
E-mailadres: E-mailadres voor bevestiging opzegging
Lotnummer(s): Alle loten

De incassomachtiging dient tegelijkertijd te worden beëindigd.

Daarnaast verzoek ik u hierbij tevens, overeenkomstig artikel 17 AVG, over te gaan tot onmiddellijke verwijdering van al mijn persoonsgegevens in de zin van artikel 4(1) AVG, behoudens in de gevallen zoals opgesomd in artikel 17(3) AVG.

Graag zie ik de bevestiging van deze opzegging en de verwijdering van mijn persoonsgegevens tegemoet.

Met vriendelijke groet,


 

Voor- en achternaam

Postcodeloterij trekking

Postcode loterij uitslag
Net als bij de bankgiro en de staatsloterij is er een postcodeloterij trekking worden de loten zowel online als bij de Primera. Elke maand wordt bij de postcode loterij een notaris gevraagd om de postcode trekking uit te voeren en daarmee de postcode uitslagen vast te stellen.

Postcode trekking maand overzicht                                                                                                               

postcode trekking januarivr 07-02-2020za 08-02-2020
postcode trekking Februarivr. 06-03-2020zo 08-03-2020
postcode trekking Maartdi 07-04-2020wo 08-04-2020
postcode trekking Aprildo. 07-05-2020vr 08-05-2020
postcode trekking Meivr. 05-06-202ma 08-06-2020
postcode trekking Junidi. 07-07-2020wo 08-07-2020
postcode trekking Julivr 07-08-2020za 08-08-2020
postcode trekking Augustusma 07-09-2020di 08-09-2020
postcode trekking Septemberwo 07-10-2020do 08-10-2020
postcode trekking Oktobervr 06-11-2020zo 08-11-2020
postcode trekking Novemberma 07-12-2020di 08-12-2020
postcode trekking Decembervr 01-01-2021vr 01-01-2021
postcode trekking 13e trekkingdi. 07-07-2020wo 08-07-2020
postcode trekking 14e trekkingdi 29-12-2020vr 01-01-2021

Postcode loterij uitslagen 2020

Postcode loterij uitslagen 2019

Dit waren de op de postcode gebaseerde postcode loterij uitslagen. Zodra er meer postcode trekkingen zijn dan zullen wij deze toevoegen.

Hoe werkt de postcodeloterij
De postcodeloterij uitslag van de maandelijkse postcodeloterij trekking van de postcode loterij worden meestal op de 8e van de maand bekend gemaakt aan de hand van uw postcode. De unieke combinatie cijfers en letters van uw postcode met een volgnummer van drie cijfers is uw persoonlijk postcode lotnummer. Bijvoorbeeld 1244CD001. Stel u heeft postcode loten gekocht bij de Primera. Het enige wat u nu hoeft te doen is uw postcode zoeken en die vergelijken in de postcode zoeken omgeving van de postcodeloterij.

Hoe vaak zijn er postcodeloterij trekkingen
Er worden naast 12 postcode maandtrekkingen 2 extra trekkingen gehouden. De 13 en 14 postcode trekking. De postcode trekking wordt vaak een of twee dagen later gecommuniceerd.

Postcode straatprijs
de Postcode Straat prijs. Alle deelnemers in de straat met een lot doen mee en winnen een prijs van € 12.500,- per lot. Heeft u de Straatprijs verdubbelaar ingezet dan is uw postcode prijs 25.000 euro. Onder alle postcode prijs winnaars wordt 1 BMW verloot per winnende postcode.

Postcode kanjer prijs
De Postcode Kanjer van € 54,7 miljoen valt op 1 januari 2020, de hoogste Postcode Kanjer ooit! Elk jaar zijn er 12 maandelijkse trekkingen en 2 extra trekkingen. Elke deelnemer aan de Postcode Loterij spaart automatisch Kanjerpunten. Per trekking ontvangt u 10 Kanjerpunten per lot. Hoe meer Kanjerpunten u verzamelt, hoe hoger het te winnen bedrag. Wanneer de Postcode Kanjer valt, wordt de prijs verdeeld over de winnende wijkcode (4 cijfers) en winnaars met de hele postcode (4 cijfers en 2 letters). Helaas verlies je de kanjer punten als je stopt

Postcode miljoenen jacht
In augustus start een nieuw seizoen Postcode Loterij Miljoenenjacht op de televisie. Tijdens het postcode finalespel speelt u als deelnemer, met uw eigen koffer, live mee vanuit uw woonkamer. Als u de postcode miljoenen jacht thuiswinnaar bent dan is de postcode prijs hetzelfde als de finalist in de studio. Dit zelfde bedrag wordt ook verdeeld onder alle meespelende loten in de winnende postcode. Uw buren winnen dan ook mee.

Doe maar lekker vegetarisch
Vaker een dagje geen vlees eten is beter voor mens, dier en milieu. Daarom hebben Albert Heijn, Unilever en de Postcode Loterij in 2019 voor de zesde keer de actie doe maar lekker vegetarisch opgezet. De doelstelling is om Nederland bewuster te laten eten. Er is een specifieke cadeau kaart en u kunt kiezen uit tien favoriete postcode loterij maaltijden.

Fashion cheque actie
Door de corona ontwikkelingen heeft de postcode loterij besloten om eenmalig een fashion cheque actie te starten. Voor ruim 17 miljoen is er aan fashion cheque prijzen uitgekeerd. Deze kunnen worden ingewisseld bij winkels die zwaar zijn getroffen door de corona ontwikkelingen

Postcode loterij ambassadeurs
De postcodeloterij werkt met veel bekende Nederlanders als internationaal bekende mensen als ambassadeurs. Zo zijn Bill Clinton, George Clooney, Tony Blair, Leonardo DiCaprio en Roger Federer ambassadeur. In het programma koffietijd wordt er altijd veel aandacht besteed aan de postcode loterij. Hier komen de Nederlandse ambassadeurs ook regelmatig langs. Dit zijn bijvoorbeeld Nicolette van Dam, Ruud Gullit, Martijn Krabbe en Caroline Tensen

Postcode uitkering percentage
Ten minste 50% van de omzet moet naar goede doelen toe gaan. Dit jaar is dat ruim 376 miljoen euro. Daarnaast gaat nog ongeveer 25% op aan kosten. Dit betekent dat er nog 25% over blijft voor de postcode prijzen.

Postcode loterij en goede doelen:
De Postcode Loterij steunt goede doelen die werken aan een rechtvaardige en groene wereld. Er worden met de loterij fondsen geworven voor goede doelen. Aan deze goede doelen wordt ook bekendheid gegeven door het organiseren van een loterij. Sinds de oprichting heeft de Postcode Loterij goede doelen gesteund. In 1990 waren dat er 3: Novib, Vluchtelingen Werk, Natuurmonumenten. Nu zijn het 105 goede doelen. Hier gaat dit jaar ongeveer 376 miljoen naar toe.

De Postcode Loterij Buurt-Ton
Elke zaterdag maakt de Postcode Loterij de winnaars bekend van de Buurt-Ton. Dat is een prijs van €100.000,- die gegarandeerd elke week valt. Deelnemers die samen de Buurt-Ton winnen, delen deze prijs. Met hoe meer loten je meespeelt, des te groter het aandeel in de Buurt-Ton. Winnaars van de Buurt-Ton ontvangen persoonlijk bericht (Gaston en consorten komen langs)

De PostcodeStraatprijs
Als deelnemer van de Postcode Loterij maak je elke zondag kans op de Postcode Straatprijs. Deze bestaat uit cheques van € 12.500,- of € 25.000,- per lot en een gloednieuwe BMW. Elke zondag opnieuw, als 25 jaar lang, gegarandeerd. Alle deelnemers van de winnende postcode ontvangen € 12.500,- per lot, tenzij je meespeelt met de Staatprijs Verdubbelaar, dan krijg je het dubbele, € 25.000,- per lot.

Opzegvoorwaarden Postcode Loterij
Het lotnummer wordt bij de afschrijving van de inleg vermeld op het rekeningafschrift van het bankrekeningnummer waarvan de inleg voor deelname aan de Nationale Postcode Loterij wordt afgeschreven. Dit rekeningafschrift geldt als bewijs van deelname en betaling aan de Nationale Postcode Loterij, tenzij de afschrijving van de inleg ten behoeve van een trekking is teruggeboekt.

Geheel of gedeeltelijke beëindiging
Gehele of gedeeltelijke beëindiging van deelname aangegaan tot wederopzegging kan door deelnemer op elk van de volgende wijzen plaatsvinden: schriftelijk, telefonisch of via de website. Een schriftelijke beëindiging van de deelname dient ondertekend te worden door de deelnemer en voorzien te zijn van diens voor- en achternaam en lotnummer(s) teneinde de beëindiging te kunnen verwerken. Het opzegtermijn bedraagt maximaal één maand.

Historie Postcode Loterij
De Postcode Loterij, Vrienden Loterij en Bankgiro Loterij worden door de stichting aandelen nationale goede doelen loterijen bestuurd. Zij delen alle diensten met uitzondering van de werving teams. Op 20 december 1989 is de Postcode Loterij gestart. Toen gingen meer dan 100.000 basisschoolleerlingen de deuren langs om Postcode Loten te verkopen voor het goede doel. De gehele opbrengst van deze allereerste trekking van de Postcode Loterij gaat naar de stichting Vluchtelingen Werk. De rest is geschiedenis.

Hoeveel mensen werken er bij de postcode loterij: Er werken bij de stichting nationale goede doelen loterij 423 Fulltime medewerkers.

Postcode Loterij omzet: 741 miljoen in 2018 met 2,9 miljoen loten. De organisatie maakt een miljard omzet met 4,2 miljoen deelnemers.

Postcode Loterij prijzengeld: Er is uitgekeerd: 402 miljoen.

Postcode loterij in het buitenland: Er worden in 5 landen loterijen georganiseerd. Engeland, Zweden, Noorwegen, Duitsland, Nederland. De omzet is gegroeid tot 1,5 miljard euro.

Organisator postcode loterijen: Nova media organiseert de loterijen.

 

postcode loterij opzeggen hoe werkt dit

Veel gestelde postcodeloterij vragen

Hoeveel kost het om digitaal en aangetekend te verzenden?

Voor de Postcodeloterij opzegbrief betaal je 35% minder als bij Post NL (5,75). Drie voordelen:

 • CO2 neutraal: Er hoeft niemand meer te rijden om de post te verzorgen.
 • CO2 bespaar bonus: Voor iedere 50 opzeggingen planten wij een boom
 • Service: Opent de postcodeloterij de mail niet? Dan verzenden wij nog een mail!

Hoe zet je een handtekening op een postcodeloterij opzegging?

Wil je digitaal de postcodeloterij opzeggen? Dat kan door met je muis een elektronische handtekening te zetten.

Is een elektronische handtekening rechtsgeldig?

De Europese wetteksten schrijven voor dat een elektronische handtekening gelijkwaardig is aan een handtekening.