Postcode Loterij opzeggenpostcode loterij opzeggen hoe werkt dit

Bespaar maandelijks! Zeg nu de nationale postcode loterij op! Duizenden Nederlanders zijn je voorgegaan. De postcode loterij stopzetten gaat 100% digitaal. De postcodeloterij zal de opzegging bevestigen en je uitschrijven.

Wat zijn de Postcodeloterij opzeggen stappen

  1. Als je op ‘verstuur mijn opzegging’ hebt gedrukt komt u in de betaalomgeving.
  2. De postcode loterij opzegbrief wordt na de betaling (Euro 8,95) aangetekend en digitaal verstuurd.
  3. Wij controleren of de nationale postcode loterij opzegging is binnengekomen.
  4. Zo niet dan versturen wij de postcode loterij opzeggingsbrief nog een keer.
  5. U ontvangt ook de verstuurde postcode loterij brief. Dit is tevens uw opzegging bewijs.
  6. De postcode loterij zal u binnen 3 weken een opzegging bevestiging sturen

Voor- en achternaam
Straatnaam en huisnummer
Postcode Woonplaats

Nationale Postcode Loterij
Beethovenstraat 200
1077 JZ AMSTERDAM

 

Woonplaats, 11-03-2020

Betreft: opzegging deelname Postcode Loterij

 

Geachte heer/mevrouw,

Ik wil mijn deelname aan de Postcode Loterij met onderstaande gegevens opzeggen.

Naam: Voor- en achternaam
Adres: Straatnaam en huisnummer
Postcode + plaats: Postcode Woonplaats
Rekeningnummer: Bankrekening waarop incasso plaatsvindt
E-mailadres: E-mailadres voor bevestiging opzegging
Lotnummer(s): Alle loten

De incassomachtiging dient tegelijkertijd te worden beëindigd.

Daarnaast verzoek ik u hierbij tevens, overeenkomstig artikel 17 AVG, over te gaan tot onmiddellijke verwijdering van al mijn persoonsgegevens in de zin van artikel 4(1) AVG, behoudens in de gevallen zoals opgesomd in artikel 17(3) AVG.

Graag zie ik de bevestiging van deze opzegging en de verwijdering van mijn persoonsgegevens tegemoet.

Met vriendelijke groet,


 

Voor- en achternaam

Postcodeloterij opzeggen

Heb je niks gewonnen bij de postcodeloterij trekking? Wil je van de postcode loterij af? Bij Loterij-opzeggen.nl wordt het opzeggen van je postcode loterij abonnement online geserviced. Het enige wat je hoeft te doen is je postcode loterij gegevens in te vullen in de postcode loterij opzegbrief. De aangetekende online nationale postcode loterij opzegging wordt gemaild naar de loterij.
Wil je een gratis opzegbrief downloaden bekijk dan onze blog. Ervaring leert dat het aangetekend schriftelijk opzeggen verstandig is.

Wist je dat met de nationale postcode loterij opzegging het klimaat wint. Het loterij opzegging proces is 100% digitaal en elke 50 postcode loterij opzeggingen wordt een boom gepland.

Heeft u vragen over het opzeggen van de postcode loterij? Bekijk de veel gestelde postcode vragen of neem contact met ons op.

Veelgestelde Postcode loterij vragen

Hoeveel kost het om een postcode loterij opzegbrief aangetekend te verzenden?

Voor het verzenden van een aangetekende postcode loterij opzegbrief betaal je exact hetzelfde als bij Post NL. Met drie extra voordelen:

  • CO2 neutraal: Er hoeft niemand meer te rijden om de post te verzorgen.
  • Klimaat bestrijding: Voor iedere 50 opzeggingen planten wij een boom.
  • Extra opzeg service: Als de postcode loterij de opzeg mail niet heeft geopend dan wordt de nationale postcode loterij opzegbrief opnieuw verstuurd!

Hoe onderteken ik mijn postcode loterij opzegbrief?

maak je gebruik van onze digitale postcode loterij opzegbrief verzendservice. Dan is het noodzakelijk dat u uw opzeg brief online kan ondertekenen door middel van een elektronische handtekening.

Is een elektronische handtekening op een postcode opzegbrief rechtsgeldig?

In de Europese wettelijke context is een elektronische handtekening gelijkwaardig aan een handgeschreven handtekening. De rechtsgeldigheid van een handtekening kan dan ook niet betwist worden door de postcode loterij omdat deze in elektronische vorm is opgemaakt.