Miljoenenspel opzeggenMiljoenenspel

 

Bespaar maandelijks geld. Zeg nu het miljoenenspel op! Duizenden Nederlanders gingen je voor. Het miljoenenspel stopzetten wordt digitaal verzorgd. De miljoenenspel organisatie zal u afmelden en uitschrijven.

Wat zijn de miljoenenspel opzeggen stappen

  1. Als je op ‘verstuur mijn miljoenenspel opzegging’ hebt gedrukt komt u in de betaalomgeving.
  2. De miljoenenspel opzegbrief wordt na de betaling (Euro 8,95) aangetekend en digitaal verstuurd.
  3. Wij controleren of de miljoenenspel opzegging is binnengekomen.
  4. Zo niet dan versturen wij de miljoenenspel opzegging brief nog een keer.
  5. U ontvangt ook de verstuurde miljoenenspel brief. Dit is tevens uw opzegging bewijs.
  6. De miljoenenspel zal u binnen 3 weken een miljoenenspel opzegging bevestiging sturen

Voor- en achternaam
Straatnaam en huisnummer
Postcode Woonplaats

Nederlandse Loterij Organisatie
Postbus 3074
2280 GB Rijswijk

 

Woonplaats, 11-03-2020

Betreft: opzegging deelname Miljoenenspel

 

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zeg ik het automatisch meespelen met jullie loterij per eerstvolgende vervaldatum na dagtekening op.

Naam: Voor- en achternaam
Adres: Straatnaam en huisnummer
Postcode + plaats: Postcode Woonplaats
Rekeningnummer: Bankrekening waarop incasso plaatsvindt
E-mailadres: E-mailadres voor bevestiging opzegging

De incassomachtiging dient tegelijkertijd te worden beëindigd.

Daarnaast verzoek ik u hierbij tevens, overeenkomstig artikel 17 AVG, over te gaan tot onmiddellijke verwijdering van al mijn persoonsgegevens in de zin van artikel 4(1) AVG, behoudens in de gevallen zoals opgesomd in artikel 17(3) AVG.

Graag zie ik de bevestiging van deze opzegging en de verwijdering van mijn persoonsgegevens tegemoet.

Met vriendelijke groet,


 

Voor- en achternaam

Hoe kan ik het Miljoenenspel opzeggen?

Heb je niet gewonnen bij de miljoenenspel trekking. Wil je van het miljoenenspel af? Bij Loterij-opzeggen.nl wordt het opzeggen van je miljoenen spel abonnement online geregeld. Het enige dat u hoeft te doen is je miljoenenspel gegevens in te vullen in de miljoenenspel voorbeeld opzegbrief. Wij zorgen er voor dat de aangetekende online miljoenen spel opzegging via de mail bij de miljoenen spel organisatie terechtkomt.

Wilt u een gratis miljoenen spel voorbeeld brief downloaden kijk dan in de blog. De ervaring leert dat aangetekend een schriftelijke opzegbrief versturen verstandig is!

Bij loterij-opzeggen.nl wint het klimaat. Het KWF loterij opzegging proces is 100% online. Voor elke 50 miljoenenspel opzeggingen planten wij een boom om de CO2 uitstoot te verminderen.

Heeft u vragen over het opzeggen van het miljoenen spel? Bekijk de veelgestelde miljoenen spel vragen of neem contact met ons op.

Veel gestelde miljoenenspel vragen

Hoeveel kost het om een miljoenenspel opzegging brief aangetekend te verzenden?

Met de miljoenen spel opzeg brief betaalt u exact hetzelfde als u betaalt bij Post NL (8,95) voor de schriftelijke miljoenen spel opzegging brief. Met twee extra voordelen:

  • CO2 neutraal: Er hoeft niemand meer te rijden om de post te verzorgen.
  • CO2 bespaar bonus: Voor iedere 50 opzeggingen planten wij een boom

Als de miljoenenspel organisatie te druk is met de miljoenenspel trekking en daardoor de mail vergeet te openen, dan verzenden wij direct opnieuw een opzegbrief.

Hoe onderteken ik mijn miljoenen spel opzeggingsbrief?

Als u gebruik maakt van onze miljoenen spel verzendservice, dan is het noodzakelijk dat u uw miljoenenspel opzegbrief online kan ondertekenen door het zetten van een elektronische miljoenen spel handtekening.

Is een elektronische handtekening rechtsgeldig op de bankgiro opzegbrief?

In de Europese wettelijke context is een elektronische handtekening gelijkwaardig aan een handgeschreven handtekening. De rechtsgeldigheid van een handtekening kan dan ook niet betwist worden door de miljoenenspel loterij omdat deze in elektronische vorm is opgemaakt.