Lucky Day opzeggen

lucky day opzeggen

Bespaar maandelijks geld. Zeg nu het lucky day abonnement op! Duizenden Nederlanders gingen je voor. De lucky day stopzetten wordt digitaal verzorgd. Je wordt door lucky day afgemeld en uitgeschreven.

Wat zijn de lucky day loterij opzeggen stappen

  1. Als je op ‘verstuur mijn opzegging’ hebt gedrukt komt u in de betaalomgeving.
  2. De lucky day opzegbrief wordt na de betaling (Euro 8,95) aangetekend en digitaal verstuurd.
  3. Wij controleren of de lucky day opzegging is binnengekomen.
  4. Zo niet dan versturen wij de lucky day loterij opzegging brief nog een keer.
  5. U ontvangt ook de verstuurde lucky day brief. Dit is tevens uw lucky day opzegging bewijs.
  6. De lucky day loterij zal u binnen 3 weken een lucky day opzegging bevestiging sturen

Voor- en achternaam
Straatnaam en huisnummer
Postcode Woonplaats

Nederlandse Loterij Organisatie
Postbus 3074
2280 GB Rijswijk

 

Woonplaats, 11-03-2020

Betreft: opzegging deelname Lucky Day

 

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zeg ik het automatisch meespelen met jullie loterij per eerstvolgende vervaldatum na dagtekening op.

Naam: Voor- en achternaam
Adres: Straatnaam en huisnummer
Postcode + plaats: Postcode Woonplaats
Rekeningnummer: Bankrekening waarop incasso plaatsvindt
E-mailadres: E-mailadres voor bevestiging opzegging

De incassomachtiging dient tegelijkertijd te worden beëindigd.

Daarnaast verzoek ik u hierbij tevens, overeenkomstig artikel 17 AVG, over te gaan tot onmiddellijke verwijdering van al mijn persoonsgegevens in de zin van artikel 4(1) AVG, behoudens in de gevallen zoals opgesomd in artikel 17(3) AVG.

Graag zie ik de bevestiging van deze opzegging en de verwijdering van mijn persoonsgegevens tegemoet.

Met vriendelijke groet,


 

Voor- en achternaam

Hoe kan ik Lucky Day opzeggen?

Heb je niks gewonnen bij de lucky day trekking. Wil je van lucky day af? Bij Loterij-opzeggen.nl is het opzeggen van je lucky day abonnement online geregeld. Het enige dat u hoeft te doen is uw lucky day loterij gegevens in te vullen in de lucky day voorbeeld opzegbrief. Wij zorgen er voor dat de aangetekende online lucky day opzegging aangetekend per email wordt bezorgd.

Wilt u een gratis opzeg brief downloaden bekijk dan onze blog. De ervaring leert dat aangetekend versturen verstandig is.

Wist u dat met uw lucky day opzegging het klimaat wint. Het loterij opzegging proces is digitaal en voor elke 50 lucky day opzeggingen wordt een boom gepland om de CO2 uitstoot te verminderen.

Heeft u vragen over het opzeggen van de lucky day loterij? Bekijk de veelgestelde lucky day vragen of neem contact met ons op.

Veel gestelde lucky day vragen

Hoeveel kost het om een lucky day loterij opzegging brief aangetekend te verzenden?

Met de digitale lucky day opzeg brief betaalt u exact hetzelfde als u betaalt bij Post NL (8,95) voor de schriftelijke lucky day opzegging brief. Met twee extra voordelen:

  • CO2 neutraal: Er hoeft niemand meer te rijden om de post te verzorgen.
  • CO2 bespaar bonus: Voor iedere 50 opzeggingen planten wij een boom

Als de lucky day loterij te druk is met de lucky day loterij trekking en daardoor de mail vergeet te openen, dan verzenden wij direct opnieuw een opzegbrief.

Hoe onderteken ik mijn lucky day digitale opzeggingsbrief?

Als u gebruik maakt van onze digitale lucky day verzendservice, dan is het noodzakelijk dat u uw lucky day opzeg brief online kan ondertekenen door het zetten van een elektronische handtekening.

Is een elektronische handtekening rechtsgeldig op de bankgiro opzegbrief?

In de Europese wettelijke context is een elektronische handtekening gelijkwaardig aan een handgeschreven lucky day handtekening. De rechtsgeldigheid van een handtekening kan dan ook niet betwist worden door de lucky day loterij omdat deze in elektronische vorm is opgemaakt.

Neem contact met ons op voor meer informatie.