Bedankt!

De betaling is geslaagd

Binnen 3 weken ontvang je een lot of happiness opzegging

Vervolg stappen

Stap 1.

De lot of happiness loterij opzegging is verstuurd

Stap 2.

Je hebt een kopie opzegging (bewijs) ontvangen

Stap 3.

Dank voor je opzegging.
Een  ? wordt geplant.