Hoe zeg ik een loterij op? 

Loterij abonnement 

Bij de meeste loterijen speelt u automatisch mee door middel van een abonnement.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Staatsloterij, de Bankgiroloterij en de Nationale Postcodeloterij.
De kosten voor het abonnement worden automatisch geïncasseerd van uw rekening en zo heeft u er geen omkijken meer naar.

Maandelijkse loterij deelname opzeggen

Als u besluit dat je het abonnement om wat voor reden dan ook op wilt zeggen dan is dit mogelijk.
Helaas blijkt dat consumentenprogramma’s veel klachten krijgen over de procedures rondom het opzeggen van dit soort loterij abonnementen.
Het blijkt vaak vrijwel onmogelijk om een abonnement op de loterij te beëindigen.

Wat zegt de wet over het opzeggen van een loterij

Als een loterij moeilijk doet over het opzeggen van een abonnement, dan is dit vanuit een wettelijk kader gezien verkeerd.
Volgens de wet moet een abonnement op een loterij eenvoudig op te zeggen zijn door het sturen van een opzegbrief.
De wet heeft daarom het digitaal opzeggen mogelijk gemaakt.
Wanneer een abonnement online kan worden afgesloten, moet dit bovendien ook online weer kunnen worden opgezegd
Hierbij geldt natuurlijk wel dat u zich houdt aan de opzegtermijn. Een contract voor een jaar kan dus ook pas na dat jaar worden ontbonden.

Inhoud van uw loterij opzeg brief

Het opzeggen van uw loterij abonnement kunt u dus doen door ene brief of een email te sturen.
Het is wel belangrijk dat u daarin alle relevante informatie vermeldt.
Daarbij gaat het uiteraard om uw naam, maar ook uw lot nummer is aan te raden.
In de brief geeft u vervolgens duidelijk aan dat u uw abonnement wil beëindigen en dat u uw machtiging intrekt.
Daarmee stelt u namelijk duidelijk dat de loterij geen toestemming meer heeft om geld van uw rekening te incasseren.
Doen ze dat wel, dan kunt u dit geld laten storneren.

Voorbeeld loterij opzegbrief

Woonplaats, xx-xx-202.

Betreft: opzegging Postcode Loterij

Geachte heer/mevrouw,

Ik wil mijn deelname aan de Loterij met onderstaande gegevens opzeggen.

Naam: Naam

Adres: Adres

Postcode & plaats: Postcode Woonplaats

Rekeningnummer: Rekeningnummer

Lotnummer(s): alle loten

De loterij incassomachtiging dient tegelijkertijd te worden beëindigd.

Graag zie ik de schriftelijke bevestiging van deze opzegging tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Storneren van een onterechte loterij incasso

Storneren wil zeggen dat u de bank opdracht geeft om geld terug te halen dat onterecht van uw rekening is geïncasseerd.
Wanneer u uw abonnement op de loterij heeft opgezegd, maar de loterij blijft geld incasseren, dan kunt u dit dus terug laten halen.
Dit kunt u zelf doen via internetbankieren of u kunt uw bank bellen om dit te laten doen.
Storneren kan binnen 65 dagen nadat het geld van uw rekening is geïncasseerd.

Ontvangstbevestiging vragen van uw loterij.

Wanneer u een brief of email heeft gestuurd om uw loterij abonnement op te zeggen is het van belang dat u aan kunt tonen dat dit bericht ook daadwerkelijk door de loterij is ontvangen.
Een brief kan immers ook kwijt zijn geraakt bij de post en wanneer u niet kunt bewijzen dat de brief aan is gekomen bij de loterij, heeft u geen poot om op te staan.
Het is daarom verstandig om een brief aangetekend te versturen met ontvangstbevestiging.
Ook bij een digitale aangetekende email versturen via een van de digitale opzeg services zoals Loterijopzeggen.nl.
Zo kunt u later altijd aantonen dat uw opzegging wel degelijk aangekomen is bij de loterij.

Incassobureaus en deurwaarders worden soms door loterijen ingezet

Het opzeggen van uw loterij abonnement zou dus eenvoudig moeten zijn.
Helaas blijkt dat sommige loterijen het behoorlijk moeilijk maken en opzeggingen zelfs gewoon negeren.
De loterij blijft dan geld incasseren. In dat geval kunt u het beste contact opnemen en uitleggen dat u heeft opgezegd, de incasso heeft ingetrokken en het geld zal laten storneren.
Het is handig om alle gegevens bij de hand te houden, zodat u ook de data kunt noemen waarop u heeft opgezegd en wanneer u de ontvangstbevestiging van uw opzegbrief heeft ontvangen.

Uiterst pressiemiddel wat een loterij kan gebruiken.

Volgens de klachten op internet en op de consumenten bond fora zijn sommige loterijen hier echter niet van onder de indruk en zetten zelfs een incassobureau of deurwaarder in.
Wat een incassobureau niet kan en een deurwaarder wel, is beslag leggen op uw spullen.
Daarom dreigen sommigen loterijen dat ze een deurwaarder op uw dak zullen sturen als u niet alsnog betaalt.
Mocht de loterij echter daadwerkelijk overgaan tot het inzetten van een deurwaarder, dan snijdt zij zichzelf in de vingers.
Een deurwaarder is namelijk een onafhankelijke openbaar ambtenaar.
De loterij zal dus moeten bewijzen dat zij ook echt recht heeft op geld van u.
En als u al uw brieven, e-mails en ontvangstbevestigingen keurig heeft bewaard, is het voor u eenvoudig om de deurwaarder te laten zien dat u het bij het juiste eind heeft.