Eurojackpot opzeggen

euro jackpot

Bespaar maandelijks geld. Zeg nu op de Euro Jackpot op! Duizenden Nederlanders ging u voor. De EuroJackpot stopzetten wordt digitaal verzorgd. U wordt door de Euro jackpot afgemeld en uitgeschreven.

Wat zijn de Euro jackpot opzeggen stappen

  1. Als je op ‘verstuur mijn opzegging’ hebt gedrukt komt u in de betaalomgeving.
  2. De euro jackpot opzegbrief wordt na de betaling (Euro 8,95) aangetekend en digitaal verstuurd.
  3. Wij controleren of de euro jackpot loterij opzegging is binnengekomen.
  4. Zo niet dan versturen wij de euro jackpot loterij opzeggingsbrief nog een keer.
  5. U ontvangt ook de verstuurde euro jackpot brief. Dit is tevens uw jackpot opzegging bewijs.
  6. De euro jackpot zal u binnen 3 weken een euro jackpot loterij opzegging bevestiging sturen

Voor- en achternaam
Straatnaam en huisnummer
Postcode Woonplaats

Lotto BV
t.a.v. de Klantenservice EuroJackpot
Postbus 3074
2280 GB Rijswijk

 

Woonplaats, 11-03-2020

Betreft: opzegging deelname Euro Jackpot

 

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zeg ik het automatisch meespelen met jullie loterij per eerstvolgende vervaldatum na dagtekening op.

Naam: Voor- en achternaam
Adres: Straatnaam en huisnummer
Postcode + plaats: Postcode Woonplaats
E-mailadres: E-mailadres voor bevestiging opzegging

De incassomachtiging dient tegelijkertijd te worden beëindigd.

Daarnaast verzoek ik u hierbij tevens, overeenkomstig artikel 17 AVG, over te gaan tot onmiddellijke verwijdering van al mijn persoonsgegevens in de zin van artikel 4(1) AVG, behoudens in de gevallen zoals opgesomd in artikel 17(3) AVG.

Graag zie ik de bevestiging van deze opzegging en de verwijdering van mijn persoonsgegevens tegemoet.

Met vriendelijke groet,


 

Voor- en achternaam

Waarom de Eurojackpot opzeggen?

Heb je weer niet gewonnen bij de Eurojackpot trekking. Wil je daarom van de Euro jackpot af? Bij Loterij-opzeggen.nl wordt het opzeggen van je Eurojackpot abonnement online opgezegd. Het enige dat u hoeft te doen is uw Euro jackpot gegevens in te vullen in de Euro jackpot voorbeeld opzegbrief. Wij zorgen er voor dat de aangetekende online Eurojackpot opzegging bij de euro jackpot terechtkomt. Wilt u een gratis opzeg brief downloaden kijk dan in de blog. De ervaring leert dat de loterijen nog wel eens een opzegging kwijt raken, het advies is dan ook om aangetekend te versturen!

Daarnaast wint bij loterij-opzeggen.nl het klimaat. Het staatsloterij opzegging proces wordt online geserviced. Daarnaast planten wij voor elke 50 euro jackpot opzeggingen een boom om de CO2 uitstoot te verminderen.

Heeft u vragen over het opzeggen van de Euro jackpot? Bekijk de veelgestelde euro jackpot vragen of neem contact met ons op.

Veelgestelde Eurojackpot vragen

Hoeveel kost het om een euro jackpot opzegging brief aangetekend te verzenden?

Voor het verzenden van een aangetekende euro jackpot loterij opzeg brief betaalt u exact hetzelfde als u betaalt bij Post NL (8,95) voor de schriftelijke euro jackpot opzegging brief. Met twee extra voordelen:

  • CO2 neutraal: Er hoeft niemand meer te rijden om de post te verzorgen.
  • CO2 bespaar bonus: Voor iedere 50 opzeggingen planten wij een boom

Als de euro jackpot loterij te druk is met de loterij trekking en de mail vergeet te openen dan verzenden wij direct opnieuw een Euro jackpot opzegbrief.

Hoe onderteken ik mijn euro jackpot digitale opzegging brief?

Als u gebruik maakt van onze digitale euro jackpot verzendservice, dan is het noodzakelijk dat u uw euro jackpot opzeg brief online kan ondertekenen door het zetten van een elektronische handtekening.

Is een elektronische handtekening rechtsgeldig op de bankgiro opzegbrief?

In de Europese wettelijke context is een elektronische handtekening gelijkwaardig aan een handgeschreven handtekening. De rechtsgeldigheid van een handtekening kan dan ook niet betwist worden door de euro jackpot  loterij omdat deze in elektronische vorm is opgemaakt.

Neem contact met ons op voor meer informatie.