Juridisch zeker

Verifieerbaar, transparant en efficiënt
Bewijs van inhoud, naleving van encryptie vereiste, elektronische ondertekening, grote bestandsbijlagen en meer.
Het Loterij opzeggen proces is de oplossing voor het uitwisselen van persoonlijke gegevens via e-mail.
Op een verifieerbare, transparante en efficiënte manier volgens de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en conform EU veroudering EIDAS.

Onze aangetekende loterij opzeg mails bieden de juridische zekerheid die nodig is.

Conform EU-verordening EIDAS wordt door een onafhankelijke derde partij vastgelegd wie, wat op welk moment met wie communiceert.
Dit is belangrijk als een loterij wordt opgezegd.
Doordat ons systeem de ontvangst en acceptatie van de opzegging registreert,
kun je aantonen dat u er alles aan heeft gedaan om een document ter kennisgeving aan te bieden.
Security is essentieel voor de dienst en niet alleen om de juridische waarde maar in ook steeds meer om de privacy van berichten te waarborgen.
Je kunt dan ook eenvoudig een digitale handtekening zetten vanaf uw smartphone of vanaf uw pc.
Hiermee weet de ontvanger ook zeker dat u de persoon bent die de loterij opzegging wil versturen.

Email encryptie bescherming

Loterij opzeggen maakt gebruik van geïntegreerde e-mailencryptie
Deze encryptie beschermt je in combinatie met het ontvangstbewijs tegen mogelijke inbreuk op privacygevoelige gegevens.
Je verstuurt je e-mails versleuteld en je hebt een bewijs dat uw loterij opzegging e-mail versleuteld bij de gekozen loterij is aangekomen.
Een mogelijke schending van de gegevensbescherming kan daarom alleen plaatsvinden nadat uw e-mail door de ontvangende loterij organisatie is ontvangen!

De digitale loterij opzeggen handtekening is een vorm van een elektronische handtekening voor de afzender.
De tijdsstempel zorgt ervoor dat de ontvanger de integriteit en de afzender van de e-mail te allen tijde kan controleren.
De techniek voegt automatisch de handtekening op de juiste tijdinformatie en IP-adressen toe aan elke pagina van een verzonden PDF.
Is een elektronische handtekening rechtsgeldig

In de Europese wetten is vastgelegd dat een elektronische handtekening gelijkwaardig aan een handgeschreven handtekening.
De geldigheid van een handtekening kan niet betwist worden louter omdat deze in elektronische vorm is opgemaakt.

Europese richtlijn:
Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014
on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.
Het is niet moeilijk om e-mails veilig te versleutelen om persoonlijke en privégegevens bij de overdracht te beschermen,
zoals vereist door de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (Art.5 § 1f en Art.32 § 1a).
De uitdaging is echter om de versleuteling zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken voor de ontvanger
Tegelijk de naleving van de wetgeving aan te kunnen tonen.
Met de loterij opzegging aangetekende opzegging ontvangt u bewijs van aflevering, tijdstip van aflevering en exacte inhoud.

De ontvangende loterij hoeft zich niet te registreren
De ontvangstbevestiging registreert de versleutelingsmethode en de end-to-end-encryptie.
Geen uitwisseling van certificaten, geen registratie of iets dergelijks bij het ontvangen van een e-mail voor de ontvanger vereist.
Het is geschikt voor elke e-mailclient. Voor alle e-mails waarvoor versleuteling vereist is,
wordt de consistente beschikbaarheid van TLS getest tot aan de ontvanger.
Als TLS niet beschikbaar is via de volledige afleveringsroute, maakt de server een E2E 256bit AES gecodeerd SecurePDF en levert dit via standaard e-mail.

Wij krijgen hiervan een melding en vervolgens zorgen wij dat er opnieuw op het goede adres wordt bezorgd.
Niet alleen bevat het “ontvangstbewijs” alle belangrijke informatie over het bericht dat u verstuurt in begrijpelijke leesbare vorm,
het bevat ook een gecodeerde en digitaal ondertekende screenshot van de originele e-mail.
Met deze informatie kunt u op elk gewenst moment laten zien wat er verstuurd is en wanneer dit was.
Als de loterij aangeeft dat de mail niet ontvangen is heeft u altijd het bewijsmateriaal in handen.