CO2 Achtergrond informatie

Hoe hard stijgt de temperatuur in de wereld!

 • Veeteelt, ontbossing & fossiele brandstoffen zorgen voor de uitstoot van broeikasgassen.
 • De klimaatwetenschappers zijn het erover eens dat de broeikasgassen dominante invloed hebben op het klimaat. Het is gemiddeld een graad warmer dan een eeuw geleden.
 • De vijf warmste jaren die ooit gemeten zijn, vielen allemaal na 2010.

Wat zijn de gevolgen van de opwarming?

 • De stijgende temperatuur zorgt voor droogte, stormen en mislukte oogsten. Gebrek aan zoet water, extreme hitte en steeds heviger bosbranden.
 • De zeespiegel stijgt. 10% van de wereldbevolking woont in kustgebieden. 75% van de grote steden ligt aan de kust ligt.

Waarom zijn bossen zo belangrijk om de temperatuur stijging tegen te gaan?

 • De bossen zorgen voor de grootste compensatie van CO2 uit de atmosfeer.
 • De CO2 wordt opgeslagen in het hout. Als de boom verrot of wordt verbrand komt de C02 weer in de lucht. Ongeveer 70 procent van de totale wereldwijde opname van CO2 door bossen vindt plaats in de tropen. Daar is echter de ontbossing ook het grootst.

Wat zijn de ontwikkelingen op bos gebieden?

 • Tussen 2010 en 2015 is er wereldwijd per jaar zo’n 6,5 miljoen hectare bos gekapt.
 • Er komt jaarlijks ook weer zo’n 3,3 miljoen hectare bos bij door aanplanting in met name China
 • Daarmee is het wereldwijde nettoverlies aan bos gedurende deze periode nog maar 3,3 miljoen hectare per jaar. In de periode 1990-2000 betrof het nettoverlies nog 7,3 miljoen hectare per jaar.
 • We zijn dus op de goede weg. Maar sinds 1990 is een bos ter grootte van Zuid-Afrika gekapt

Hoe werkt CO2 compensatie door het aanplanten van bomen?

 • Het aanplanten van meer bomen.
 • Wanneer een jonge boom groeit, slaat hij CO2-uitstoot op in zijn hout.
 • Op een gegeven moment wordt een boom volwassen en neemt hij niet meer CO2 op dan hij uitstoot. Als het zover is, wordt hij gekapt en maakt hij plaats voor een nieuwe boom. Zo blijft er een vaste hoeveelheid CO2 uit de atmosfeer.
 • Een enkele boom neemt in dertig jaar tijd ongeveer 0,3 tot 0,8 ton CO2 op

Hoeveel bomen moeten er gepland worden om de klimaatverandering tegen te gaan?

 • Onderzoekers aan de technische universiteit in Zürich zeggen dat er 1 miljard hectare bos bij moet worden geplant, een gebied ter grootte van de Verenigde Staten. Na analyse van 80.000 satellietfoto’s concluderen ze dat het haalbaar is.